บริการของเรา

เราให้บริการอย่างครบวงจรด้านการออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม.

บริการของเรา:

การให้คำปรึกษาด้านไอที
  • เราเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของธุรกิจเพราะเรารับฟังทุกความคิดเห็นของคุณ.

การวางแผนและออกแบบ
  • เราพัฒนาและออกแบบโปรแกรมเพื่อรองรับกับแต่ละประเภทธุรกิจของลูกค้า.

การดำเนินงาน
  • ทีมงานทางเทคนิคของเรามีทักษะการทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย.

การตรวจสอบ
  • ทุกโปรแกรมจะได้รับการตรวจสอบและดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคของเรา.
  • ลูกค้าของเราสามารถรีวิวและให้ข้อเสนอแนะ.

การติดตั้ง
  • โปรแกรมการใช้งานของลูกค้า โมอะนา จะถูกติดตั้งบนโฮสต์การผลิต.

การตรวจสอบและบำรุงรักษา
  • การทำงานของโปรแกรมของคุณจะถูกตรวจสอบ วิเคราะห์และรายงานโดยทีมงานของเรา.
  • การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุง.

บริการ
Moana Transport
1.0

Moana Transport is a state of the art web-based forwarding and transportation software which runs on Windows operating system. Your data is stored on a centralized server so you save the cost of your database server. It is available via the internet from anywhere, either from home, from your office or from another site. Since the system resource requirements are low, even a netbook can be used to run it. The continuous development and upgrade policy allows us to meet the users' needs and the current legal requirements.

Read more...

   ForLOG 2000 ForLOG 2000 is a forwarding and transportation program which includes full truck load, groupage and container transportation features as well. Includes invoicing and reporting modules.
   FTL 6.0 FTL 6.0 is a forwarding and transportation solution for small companies. Includes invoicing and reporting modules.